673 | بلاگ

673

تعرفه تبلیغات در سایت
این روزا بیشتر فکر میکنم ؛ ساکتم ، حوصله ندارم ، حوصله هیچکس و ندارم ، نگرانم ، نارحتم ، دل تنگم ، نا امیدم ... این روزا دلم تنهایی و میخواد ؛ دلم نمیخواد با کسی حرف بزنم دلم نمیخواد بیرون برم دلم نمیخواد درس بخونم دلم نمیخواد کار کنم ؛ فقط دلم میخواد کسی دورم نباشه دلم میخواد تنها باشم حتی حوصله ندارم به کسی سلام بدم من حوصله خودمم ندارم این روزا بیشتر فکر میکنم به کارایی که باید میکردم و نکردم به حرفایی که باید میزدم و نزدم به اشتباهام کل زندگیم درگیر فکرای مضخرف شده دلم میخواد بشینم دقیقا به همین فکرای مضخرف فکر کنم دلم میخواد
بابت همه ی اشتباهاتم خودم و محکوم کنم دلم میخواد بگم هرچی که با جنگیدن بدست آوردی دلیل نمیشه از اشتباهاتت بگذرم دلم میخواد بشینم گریه کنم مثل آدمای ضعیف خسته شدم از قوی بودن دلم میخواد واسه چن روزم که شده آدم ضعیفی باشم آدم ناتوانی باشم خسته شدم از جنگیدن دلم میخواد واسه چن روزم که شده زندگیم تعطیل شه آنتراک لازمم بریدم احساس میکنم کشش ندارم حس میکنم اگه همینجوری ادامه بدم میبرم مثل یه ماشین قراضه شدم که همه میخوان روش کار کنن و ازش کار بکشن ؛ نمیتونم نمیتونم نمیتونم بخدا خسته ام خیلی خسته ام دلم میخواد ولم کنن
دلم میخواد گوشیم زنگ نخوره دلم میخواد کسی اسمم و صدا نکنه دلم میخواد هیچکس ازم توقع نداشته باشه دلم میخواد واسه چند روزم که شده بمیرم مگه چی میشه ؟ قول میدم بعد چند روز دوباره شروع کنم مگه چی میشه منم برم تعطیلی مگه چی میشه ... احساس بدی دارم به همه چی حتی به کسی که میخواد بهم لطف و محبت کنه حس بدی دارم به همه چی حس سیاهی دارم حس یه آدم عکس خراب کن و دارم حس رنگ سیاه و دارم حس بدی دارم حس کسالت دارم احساس میکنم روحم سرما خورده احساس میکنم یه موج منفی بزرگ داره غرقم میکنه حس میکنم توان مبارزه ندارم حس
نفرت دارم احساس میکنم نقاب دارم حس میکنم دارم رول بازی میکنم حس میکنم روحم شاد نیست احساس سنگینی و سرگیجه میکنم اشکام بند نمیاد از این همه سیاهی خسته شدم شاید خیلی بی معرفتی باشه اما حس میکنم خدا ولم کرده حس میکنم دیگه تو قلبم نیست حس میکنم دیگه دوسم نداره حس میکنم ازم نارحته حس میکنم جفتمون همدیگرو گذاشتیم کنار ؛ حس میکنم دیگه پشت ندارم حس میکنم آدم گربه صفتی شدم حس میکنم دیگه خدا بر نمیگرده حس میکنم تنها موندم دلم میخواد بخوابم ...
میخوام بخوابم ...
میخوام بخوابم ...

673,673 area code,67301,67357,673 king street,6735 yucca st,6737 w washington st,673 credit score,673 pill,6730 4th ave,...
نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : سه شنبه 16 شهريور 1395 ساعت: 23:15